Retourbeleid

Retourbeleid voor Airco-systemen.nl

Laatst bijgewerkt: 04-05-2024

 

  1. Retourneren en Reclamaties:

1.1 Klanten dienen geleverde producten te controleren bij ontvangst. Eventuele klachten of reclamaties over de ontvangen producten moeten binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Airco-systemen.nl.

1.2 Om in aanmerking te komen voor retournering, moet de klant eerst contact opnemen met Airco-systemen.nl om de retourzending te bespreken en goedkeuring te verkrijgen.

 

  1. Voorwaarden voor Retournering:

2.1 Producten kunnen alleen worden geretourneerd na voorafgaande goedkeuring van Airco-systemen.nl.

2.2 De geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking zijn.

2.3 Speciaal voor de klant bestelde producten worden niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

 

  1. Kosten van Retournering:

3.1 De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen met Airco-systemen.nl.

 

  1. Procedure voor Retournering:

4.1 Voor het retourneren van producten moet de klant eerst contact opnemen met Airco-systemen.nl om de retourzending te regelen en instructies te ontvangen.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het veilig verpakken van de producten voor retourzending om schade tijdens transport te voorkomen.

4.3 De klant dient de retourzending te voorzien van de nodige documentatie, waaronder het retourformulier (verstrekt door Airco-systemen.nl) en de originele factuur.

 

  1. Uitzonderingen:

5.1 Producten die zijn gebruikt of beschadigd nadat ze in het bezit zijn van de klant komen niet in aanmerking voor retournering, tenzij er sprake is van een defect onder de garantievoorwaarden.

 

  1. Garantie:

6.1 De garantie op producten wordt verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de fabrikant. In geval van gebreken, dient de klant binnen de geldende garantieperiode contact op te nemen met Airco-systemen.nl voor verdere instructies.